Generelle ordensregler

 • Der må kun benyttes de lokaler, der fremgår af lejeaftalen.
 • Overnatning i forsamlingshuset er ikke tilladt.
 • Stole og borde må ikke tages ud af forsamlingshuset.
 • Rygning er ikke tilladt i forsamlingshuset.
 • Fyrværkeri er ikke tilladt.
 • Alle flasker bør indsamles, inden gæster forlader forsamlingshuset.
 • Døre og vinduer bør være lukket efter kl. 23:00.
 • Udendørs ophold bør begrænses til terrassen og ved indgangen.
 • Høj musik skal altid foregå bag lukkede døre og vinduer.
 • Musik bør stoppe senest kl. 02:00. Efter dette tidspunkt skal der være særlig fokus på det generelle støjniveau.
 • Ophold udendørs efter kl. 23:00 skal minimeres, og der skal senest på dette tidspunkt (specielt på hverdage) være særlig fokus og opmærksomhed på støj.
 • Husk på alle tidspunkter at tage hensyn til forsamlingshusets naboer.
 • Overtrædelse af ovenstående ordensregler kan resultere i en lukning af festen og i værste fald ende med en anmeldelse til politiet.

Specielt ved udlejning til ungdomsfester

 • Lejekontrakten er kun gyldig, hvis lejeren er myndig.
 • Ved 18 års fødselsdag og lign. skal der som minimum være et ansvarligt forældrepar tilstede under hele festen.
 • Ved ungdomsfester skal der minimum være 1 forælder pr. 10 unge tilstede under hele festen.

Hvad medbringes selv

 • Lejeren skal selv sørge for viskestykker, karklude, opvaskemiddel og evt. affaldsposer.
 • Evt. fade/skåle til transport af madvarer m.m. Forsamlingshusets fade/skåle/service må ikke fjernes.

Hvad skal gøres inden forsamlingshuset forlades

 • Borde og stole skal være rengjorte og sat på plads.
 • Borde og stole aftørres og stables i stakke af 10 stk.
 • Gulvene fejes.
 • Toiletterne skal være ryddet.
 • Alt service skal være vasket af og stillet på plads.
 • Køkkenet skal være rengjort og opryddet.
 • Affald o.l. skal anbringes i de opstillede containere (der er endvidere flaske og dåse container).
 • Udendørsarealer skal tjekkes og ryddes for eventuelt affald
 • Nøglen skal aflevere til aftalte tidspunkt.