Generelle ordensregler

 • Der må kun benyttes de lokaler, der fremgår af lejeaftalen.
 • Overnatning i forsamlingshuset er ikke tilladt.
 • Stole og borde må ikke tages ud af forsamlingshuset.
 • Rygning er ikke tilladt i forsamlingshuset.
 • Fyrværkeri er ikke tilladt.
 • Alle flasker bør indsamles, inden gæster forlader forsamlingshuset.
 • Døre og vinduer bør være lukket efter kl. 23:00.
 • Udendørs ophold bør begrænses til terrassen og ved indgangen.
 • Høj musik skal altid foregå bag lukkede døre og vinduer.
 • Musik bør stoppe senest kl. 02:00. Efter dette tidspunkt skal der være særlig fokus på det generelle støjniveau.
 • Ophold udendørs efter kl. 23:00 skal minimeres, og der skal senest på dette tidspunkt (specielt på hverdage) være særlig fokus og opmærksomhed på støj.
 • Husk på alle tidspunkter at tage hensyn til forsamlingshusets naboer.
 • Overtrædelse af ovenstående ordensregler kan resultere i en lukning af festen og i værste fald ende med en anmeldelse til politiet.

Udlejning til ungdomsfester kun for Borgere i postnr. 7451
(Foretrækkes om lørdagen)

 • Lejekontrakten er kun gyldig, hvis lejeren er over 25 år-
 • Ved 18 års fødselsdag og lign. skal der som minimum være et ansvarligt forældrepar tilstede under hele festen.
 • Ved ungdomsfester skal der minimum være 1 forælder pr. 10 unge tilstede under hele festen.
 • Bemærk! Selvom at Bookingoversigten viser at ønsket dato er ledig, er det ikke sikkert vi vil leje den ud. Det kommer an på om den anden sal er lejet ud, og hvilken slags fest vi skal have i huset dagen efter.
 • Der vil altid blive opkrævet dobbelttakst for rengøring.

Hvad medbringes selv

 • Lejeren skal selv sørge for viskestykker, karklude, opvaskemiddel og evt. affaldsposer.
 • Evt. fade/skåle til transport af madvarer m.m. Forsamlingshusets fade/skåle/service må ikke fjernes.

Hvad skal gøres inden forsamlingshuset forlades

 • Borde og stole skal være rengjorte og sat på plads.
 • Borde og stole aftørres og stables i stakke af 10 stk.
 • Gulvene fejes.
 • Toiletterne skal være ryddet.
 • Alt service skal være vasket af og stillet på plads.
 • Køkkenet skal være rengjort og opryddet.
 • Affald o.l. skal anbringes i de opstillede containere (der er endvidere flaske og dåse container).
 • Udendørsarealer skal tjekkes og ryddes for eventuelt affald
 • Nøglen skal aflevere til aftalte tidspunkt.