I 1967 blev Sunds Hallen indviet

Lørdag d. 12. august 1967 var der officiel og formel indvielse af Sunds Hallen (I dag kendt som Sunds Hal 1). Indvielsen og dermed hele projektet var et resultat af mere end 2½ års forberedelser, mødeaktiviteter og byggefase.

Her i året for Multicenter Sunds’ 50 års jubilæum skal der gå en stor tak til de folk, der tilbage i 1965 havde visionerne og modet til at gå i gang med et sådant projekt.

En kæmpe tak fra Multicenter Sunds (og hele byen) til jer, der deltog i det første udvalg og den første bestyrelse i Sunds Hallen. Tak til

– Kaj Bertelsen
– Kjeld Bertelsen
– Svend Bertelsen
– Aksel Christensen
– Sigfred Hagelskjær
– Hans Evald Krath
– Gudmund Overby
– Anders Vang

I anledning af Sunds Hallens 25 års jubilæum blev der udarbejdet nedenstående jubilæumsskrift. Det er sjov, spændende og informativ læsning…